RSD – Rescue Diver

Potapljač reševalec

 

Cilj tega tečaja je usposobiti potapljača, da zna prepoznati in pomagati preprečiti stresne okoliščine in nesreče, da zna pomagati potapljačem tako pod vodo kot tudi na gladini, s tem pa poveča svojo varnost in varnost drugih. Namen tečaja ni povečati globinske omejitve, podaljšali časovne ali razširili omejitve glede opreme, kakor so določene v standardih za potapljanje v odprtih vodah ANDI. RSD predstavlja nekoga, ki se želi bolj usposobiti in si pridobiti več izkušenj ter tako postane bolj samozavesten in varen ter poveča varnost drugih.

 

Teoretična znanja:

 • Panika in stres
 • Znaki stresa
 • Kako lahko preprečimo paniko?
 • Kako pride do nesreč v vodi?
 • Vzroki nesreč v vodi
 • Reševalna oprema
 • Reševalna akcija
 • Reševanje na gladini
 • Reševanje pod vodo
 • Obvladovanje nesreč
 • Beleženje podatkov

 

Praktično usposabljanje:

 • Premikanje utrujenega potapljača
 • Približevanje ponesrečencu na gladini
 • Približevanje ponesrečencu pod vodo
 • Nadzorovani dvigi
 • Reševanje nezavestnega ponesrečenca
 • Premikanje ponesrečenca
 • Temeljni postopki oživljanja med premikanjem ponesrečenca
 • Dvigovanje ponesrečenca iz vode

 

Trajanje tečaja:

3 dni

 • Teorija: 4–6 ur
 • Vaje v zaprtih vodah: 4–6
 • Vaje in potopi v odprtih vodah: 6–8 ur

 

Pogoji za pristop k tečaju:

 • Starost najmanj 18 let
 • Izpolnjena zdravstvena izjava (oz. zdravniško spričevalo, ki ni starejše od enega leta)
 • Izpolnjena izjava o oprostitvi odgovornosti
 • Veljavni licenci za EFR in CPR (ne starejši od 2 let)
 • Licenca AOW in najmanj 20 samostojnih potopov

 

Opombe:

V ceno je všteto:

 • Knjiga ANDI – Rescue Diver, nalepka ANDI Adria, diploma in licenčna izkaznica

V ceno ni všteto:

 • Prevoz na lokacije, izposoja opreme

 

 

 

 

 

Prijave sprejemamo le ob predplačilu oz. plačilu akontacije. V primeru neopravičenega izostanka od tečaja akontacije ne vračamo.