Nivoji izobraževanja

ANDI-jev koncept nivojev izobraževanja in obseg vsebin programov

 

Opomba: ANDI-jev sistem nivojev ni enak tistemu, ki ga uporabljajo EU standardi.

 

Da bi lahko bolje razlikovali med mnogimi programi in obsegom izobraževanja, ANDI pripisuje nivo izobraževanja, 1 skozi 5, za vsak program, ki vključuje potapljaške veščine. Ne-potapljaško naravnani tečaji nimajo nivojev izobraževanja. Vsi tečaji z enako stopnjo nivoja izobraževanja sledijo enakemu splošnemu obsegu izobraževanja in stremijo k istemu nivoju usposobljenosti tečajnika.

Da bi bolje razložili ta koncept, nivo 1 (L1) označuje začetne programe za nove potapljače oz. potapljače v izobraževanju. Za vse L1 programe veljajo enake omejitve: maksimalna globina 30 m, profil potopa brez postankov, nedekompresijsko izobraževanje, 1,45 PO2, 4,0 PN2 in manj zahtevne informacije oz. informacije, ki so manj tehnične narave. Na primer: LSU (L1) tečajniki lahko uporabljajo samo SafeAir 32 in 36.

Za vse programe na nivoju 2 (L2) se pričakuje, da imajo naprednejši obseg izobraževanja. Uporablja se lahko največ dve jeklenki in dva različna dihalna plina. To so v osnovi rekreativne meje, ki so sprejete širom po svetu: maksimalna globina 40 m, profil potopa brez postankov, nedekompresijsko izobraževanje, 1,45 PO2, 4,0 PN2 in zahtevnejše informacije oz. informacije, ki so bolj tehnične narave. Na primer: tečaj Cavern diver je L2 program. Dvojne jeklenki in dodatni plin v RBS že presega omejitve programa L2.

Programi nivoja 3 (L3) zajemajo prvi nivo tehničnega potapljanja. V splošnem je zahteva za pristop k programom, da je kandidat izkušen rekrativni potapljač. Če ni drugače specificirano se lahko uporabljajo maximalno tri jeklenke in trije dihalni plini. Dodatne omejitve programa so: maksimalna globina 40 m, 1,45 PO2, 4,5 PN2 ali manj (odvisno od standardov posameznega tečaja), kompletno usposabljanje v dekompresijskih metodah z dekompresijskim stropom in omejitvijo 30 min (izjema je TTM) in omejena izpostavljenost na 1,6 PO2, zelo zahtevne informacije oz. informacije, ki so tehnične narave. Na primer: tečaj Cave diver je L3 program.

Izobraževanje na nivoju 4 (L4) se šteje raziskovalni program. Izobraževanje je razširitev za nivo L3, vendar bolj na praktičnem kot na teoretičnem delu. L4 programi ne povečujejo omejitve globine programov nivoja L3. Cilj programov ni pridobitev nove globine. Namen L4 programov je, da tečajnika pripravi za planiranje in izvajanje ciljno orientiranih aktivnosti. Izobraževanje vsebuje delovanje na razumnih mejah SafeAir potapljanja in zajema planiranje potopov z neomejim preklapljanjem dihalnih plinov in neomejeno dekompresijo. Na primer: tečaj Cave explorer je L4 program.

Nivo 5 (L5) programi so raziskovalni tečaji, ki zajemajo uporabo drugih inertnih plinov (poleg dušika), dovoljujejo neomejeno konfiguracijo opreme in neomejeno dekompresijo. Operativna globina je predpisana s tečajem vedar je ponavadi maksimalno 100 m, 1,45 PO2, 4,0 PN2, z neomejenim dekompresijski stropom. Izpostavljenost kisiku je še vedno omejena z 1,6 PO2, najzahtevnejše informacije oz. informacije, ki so popolnoma tehnične narave.

Tečajniki, na nivoju 5, lahko uporabljajo neomejeno število jeklenk in dihalnih plinov glede na določila inštruktorja tečaja.

Če sledimo zgoraj navedenim informacijam, lahko hitro razumemo obseg izobraževanja in približne omejitve za L2 in L3 wreck tečaj ali L5 rebreather tečaj.

Ob pazljivem prebiranju teksta in medsebojni primerjavi posameznih programov in tečajev ste lahko opazili, da ne obstaja L4 rebreather tečaj. Glede na to, da je za potop na L2 z rebreatherjem potrebna enaka količino planiranja kot za potop na L3 na odprti krog in da je za L3 potop z rebreatherjem potrebna že precejšnja količina planiranja, primerljivo z L4 nivojem na odprti krog, trenutno ni potrebe po nivoju L4 za rebreatherje.

Opazovalci v industriji bodo lahko opazili tudi druge izobraževalne agencije, ki sledijo ANDI-jevemu vzoru na tem področju.