CAV – Cave Diver

Potapljanje v jamah

 

Napredni tečaj za potapljanje v jamah. Na tem tečaju poleg znanja o jamskem okolju, opremi in postavitvi, analizi nesreč, psiholoških vidikih jamskega potapljanja, sporazumevanju, uporabi kolutov in vrvi, načrtovanju potopa in porabe zraka, preprečevanju nesreč in postopkih ter tehnikah potapljanja v votlinah pridobite tudi znanje o izvajanju dekompresije pri jamskem potapljanju.

 

Teoretična znanja:

 • Pravilna uporaba vrvice in kolutov
 • Tehnike sledenja vrvice
 • Izgubljen potapljač oz. vrvica
 • Uporaba označb
 • Postopki stika z dotikom (brez vidljivosti)

 

Praktično usposabljanje:

 • Izvajanje dekompresije z dekompresijsko mešanico
 • Uporaba vrvice in kolutov
 • Sledenje vrvice z in brez maske ter brez vida
 • Delitev zraka z in brez vida
 • Stik z dotikom
 • Posebne tehnike plavanja primerne za jamsko potapljanje (brez dvigovanja mulja)
 • Različni namišljeni primeri iskanja oz. sledenja vrvice, delitve zraka, plavanja na dah oz. brez vida
 • Najmanj osem potopov

 

Trajanje tečaja:

5 dni

 • Teorija: 10 ur
 • Vaje in potopi v odprtih vodah: 8–10 ur

 

Pogoji za pristop k tečaju:

 • Starost najmanj 18 let
 • Licenci CVN in TSD ali enakovredni licenci
 • Izpolnjena zdravstvena izjava (oz. zdravniško spričevalo, ki ni starejše od enega leta)
 • Izpolnjena izjava o oprostitvi odgovornosti

 

Opombe:

V ceno je všteto:

 • Nalepka ANDI Adria, diploma in licenčna izkaznica

V ceno ni všteto:

 • Prevoz na lokacije, izposoja opreme, polnjenje jeklenk

 

 

 

 

 

Prijave sprejemamo le ob predplačilu oz. plačilu akontacije. V primeru neopravičenega izostanka od tečaja akontacije ne vračamo.